نامزد انرژی باتری بازار استفاده دنیای خودرو

نامزد: انرژی باتری بازار استفاده دنیای خودرو

ثبت ۱۲ بعد لرزه بعد از زلزله ۵.۲ ریشتری کرج

معاون خدمات شهری شهرداری کرج با بیان اینکه زلزله ۵.۲ کرج ۹۷ مصدوم بر جای گذاشت، گفت:۵۰ نفر در کرج مصدوم شده است بودند.  ثبت ۱۲ بعد لرزه بعد ..

ادامه مطلب