نامزد انرژی باتری بازار استفاده دنیای خودرو

نامزد: انرژی باتری بازار استفاده دنیای خودرو

لوکاکو در راه منچستر

شیاطین سرخ جهت پرداخت رقم تعیین شده است از سوی آبی‌پوشان مرسی‌ساید جهت انتقال مهاجم بلژیکی‌شان به اولدترافورد اعلام آمادگی کردند. لوکاکو در را..

ادامه مطلب