نامزد انرژی باتری بازار استفاده دنیای خودرو

نامزد: انرژی باتری بازار استفاده دنیای خودرو

گت بلاگز عکس خبری شروع به کار سومین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان

مراسم افتتاحیه سومین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری با حضور اعضای این مجلس و با ریاست آیت الله احمد جنتی در محل ساختمان مجلس قدیم برگزار شد.

شروع به کار سومین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان

شروع به کار سومین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان

عبارات مهم : تصویر

مراسم افتتاحیه سومین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری با حضور اعضای این مجلس و با ریاست آیت الله احمد جنتی در محل ساختمان مجلس قدیم برگزار شد.

شروع به کار سومین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان

مراسم افتتاحیه سومین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری با حضور اعضای این مجلس و با ریاست آیت الله احمد جنتی در محل ساختمان مجلس قدیم برگزار شد.

شروع به کار سومین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان

مراسم افتتاحیه سومین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری با حضور اعضای این مجلس و با ریاست آیت الله احمد جنتی در محل ساختمان مجلس قدیم برگزار شد.

شروع به کار سومین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان

تصویر خبری – جماران /میزان

واژه های کلیدی: تصویر | ساختمان | مجلس خبرگان | مجلس خبرگان رهبری | عکس خبری

شروع به کار سومین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان

شروع به کار سومین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs