نامزد انرژی باتری بازار استفاده دنیای خودرو

نامزد: انرژی باتری بازار استفاده دنیای خودرو

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی دانشجوی ایرانی باغچه معلق بدون خاک ساخت

یک دانشجوی ایرانی باغچه معلقی ساخته که بدون خاک و با مصرف اندکی آب توانایی پرورش سبزیجات را دارد.

دانشجوی ایرانی باغچه معلق بدون خاک ساخت

دانشجوی ایرانی باغچه معلق بدون خاک ساخت

عبارات مهم : باغچه

یک دانشجوی ایرانی باغچه معلقی ساخته که بدون خاک و با مصرف اندکی آب توانایی پرورش سبزیجات را دارد.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، نیکان آقا بابایی دانشجوی طراحی دانشگاه ترنت، با کمک روشی ارزان سبزیجات را بدون خاک و با مقدار کمی آب پرورش می دهد. او در حقیقت یک باغچه کوچک معلق ساخته است که در هر محیطی قادر به تولید محصول است.

دانشجوی ایرانی باغچه معلق بدون خاک ساخت

او امیدوار است روزی بتواند قحطی را در دنیا ریشه کن کند و جهت مردم مناطق حومه نشین درآمدزایی کند.

یک دانشجوی ایرانی باغچه معلقی ساخته که بدون خاک و با مصرف اندکی آب توانایی پرورش سبزیجات را دارد.

محصولات کشاورزی که در ایستگاه فضایی بین المللی تولید شده است بود، مبنای مورد نیاز جهت فناوری های آقا بابایی را فراهم کرد.

فضانوردان در ایستگاه بین المللی فضایی دانه گیاه های را در بالش های کوچکی کاشتند که جایگزین خاک بودند، این بالش ها به رشد ریشه و ذخیره آب کمک می کردند.

آقا بابایی نیز با استفاده از همین فناوری باغچه کوچک معلق خود را ساخت.

دانشجوی ایرانی باغچه معلق بدون خاک ساخت

او بعد از کاشت دانه ها در باغچه، یک محلول مغذی را روی ریشه گیاه های اسپری کرد. از سوی دیگر اکسیژن موجود در اتاق نیز توانست اطراف ریشه های گیاه جریان یابد و به روند رشد کمک کند.

باغچه معلق علاوه بر ارزانی به خانواده های ساکن در شرایط نامساعد آب و هوایی کمک می کند سبزیجات پرورش دهند. این باغچه معلق کوچک در مقایسه با روش های معمولی ۹۰ درصد آب کمتری مصرف می کند.

یک دانشجوی ایرانی باغچه معلقی ساخته که بدون خاک و با مصرف اندکی آب توانایی پرورش سبزیجات را دارد.

واژه های کلیدی: باغچه | ایرانی | فناوری | ایستگاه | سبزیجات | اخبار علمی و آموزشی

دانشجوی ایرانی باغچه معلق بدون خاک ساخت

دانشجوی ایرانی باغچه معلق بدون خاک ساخت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs