نامزد انرژی باتری بازار استفاده دنیای خودرو

نامزد: انرژی باتری بازار استفاده دنیای خودرو

گت بلاگز اخبار اجتماعی زنگ خطر خانمانه شدن سالمندی در کشور

عضو مرکز تحقیقات سالمندی کشور عزیزمان ایران خانمانه شدن سالمندی را مسئله ساز خواند و گفت: جمعیت زیادی از زن های سالمند، بی سواد و فاقد درآمد هستند بنابراین نیاز

زنگ خطر خانمانه شدن سالمندی در کشور

زنگ خطر خانمانه شدن سالمندی در کشور

عبارات مهم : جمعیت

عضو مرکز تحقیقات سالمندی کشور عزیزمان ایران خانمانه شدن سالمندی را مسئله ساز خواند و گفت: جمعیت زیادی از زن های سالمند، بی سواد و فاقد درآمد هستند بنابراین نیاز است که دولت حمایت بیشتری از آنها بکند.

به گزارش ایسنا، دکتر فرحناز محمدی دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی در یک برنامه رادیویی با اظهار به اینکه جنسیت یکی از فاکتورهای مهم در حوزه سلامت هست، گفت: از سال ۱۹۹۵ بررسی هایی که در دنیا صورت گرفت، نشان داد که خیلی از پرسشها سلامت مردان وابسته به میکروب و ویروس و عوامل آشنا شده است نیست بلکه عواملی است که ما به آن می گوییم تعیین کننده های اجتماعی که تاثیر زیاد برسلامت دارند.

زنگ خطر خانمانه شدن سالمندی در کشور

وی جنسیت را یکی از این عوامل مطرح کرد و بیان داشت: هنگامی که از جنسیت صحبت می کنیم فقط زن و مرد بودن مطرح نیست بلکه تبعاتی است که زن یا مرد بودن به همراه دارد جهت همین هنگامی که می گوییم پدیده سالمندی در کشور به سمت خانمانه شدن پیش می رود یعنی تبعاتی است که به واسطه مشکلاتی که بخاطر زن بودن مطرح می شود و یا زنان تجربه می کنند، در اینجا بارزتر می شود.

عضو مرکز تحقیقات سالمندی کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه جمعیت سالمندی کشور به سمت خانمانه شدن در حال پیشروی هست، گفت: بر اساس آمار ۵۱ درصد جمعیت کل کشور مرد و ۴۹ درصد زن هستند. در سالمندان بر تصویر است و درصد مردان کمتر از زنان است.

عضو مرکز تحقیقات سالمندی کشور عزیزمان ایران خانمانه شدن سالمندی را مسئله ساز خواند و گفت: جمعیت زیادی از زن های سالمند، بی سواد و فاقد درآمد هستند بنابراین نیاز

وی این مسئله را مسئله ساز خواند و متذکر شد: آمار نشان می دهد به عنوان نمونه در دوران سالمندی درصد بالایی از سالمندان کشور بی سواد هستند و در این بین جمعیت بیشتری از زن های سالمند بی سواد هستند و به تبع این بی سوادی شانس اشتغال کمتری در دوران جوانی داشته اند و به تبع آن درآمد ندارند و درصد وابستگی آنها زیاد شده است و نیاز است که دولت حمایت بیشتری را از آنها بکند.

محمدی افزود: طبق آمار بسیاری از زنان سالمند تحت حمایت کمیته امداد هستند و این خبر خوبی نیست و یا اینکه درصد بسیاری از آنها تحت حمایت فرزندانشان هستند ولی از طرفی سن ازدواج در جامعه ما دارد اوج می رود و ممکن است ازدواج نکنند و در نتیجه فرزند نخواهند داشت و در این صورت سالمندانی که الان به واسطه فرزندانشان دارند حمایت می شوند در سال های آتی این حمایت را نخواهند داشت.

دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی تاکید کرد: ما باید جهت رویارویی با این تغییرات آماده باشیم و سازگار شویم. بحث عوض کردن مهندسی فرهنگی یک اصل اساسی است و باید تمام جامعه در حفظ ارتقای سلامت خود همکاری داشته باشند باید NGOها فعال شوند و آموزش ها اوج رود و فقط نباید شرکت بهزیستی و وزارت بهداشت وظیفه داشته باشند.

زنگ خطر خانمانه شدن سالمندی در کشور

وی هشدار داد: خانمانه شدن سالمندی یعنی تعداد زیاد بیماری پوکی استخوان، افسردگی، تنها زندگی کردن و نیاز به مراکز مراقبتی زیاد و همه اینها یک زنگ خطر است و باید به فکر باشیم.

واژه های کلیدی: جمعیت | سلامت | سالمند | سالمند | سالمندان | سالمندان | دوران سالمندی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs